Can thiệp sớm

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh được thành lập từ năm 2009. Trải qua quá trình phát triển, Mầm non Cầu Vồng Xanh luôn đặt ưu tiên hàng đầu trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp giáo dục, Phương pháp can thiệp tâm lý, học sinh là trung tâm, làm nền tảng của sự phát triển chất lượng giáo dục và sự bền vững của Nhà trường.

Can thiệp sớm

Can thiệp sớm là một trong những nội dung giáo dục rất quan trọng giành cho trẻ trước 5 tuổi có các rối loạn phát triển như tự kỷ, tăng động giảm chú ý, hội chứng Rett, hội chứng Asperger… Can thiệp sớm trong 5 năm đầu nhằm kích thích và huy động tối đa sự phát triển của trẻ làm giảm nhẹ hay khắc phục những khuyết tật  của trẻ. Can thiệp sớm là cơ hội bước vào đời hòa nhập cùng với xã hội của trẻ , trước tiên đó là sự chuẩn bị quan trọng cho việc học và tiếp tục học lên lớp mẫu giáo sau này của trẻ, đồng thời can thiệp sớm cũng chuẩn bị tiền đề để trẻ có thể  hội nhập tại các trường phổ thông.

Can thiệp sớm nhằm phát triển tối đa tiềm năng học ở trẻ, phát triển sự khoẻ mạnh trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Giúp trẻ sống độc lập và có một cuộc sống càng bình thường càng tốt và để trẻ có thể trở thành một thành viên của cộng đồng.

Chương trình can thiệp sớm tại trường mầm non Cầu Vồng Xanh được thực hiện theo quy trình khép kín:

Bước 1: Đánh giá phát triển tâm lý – vận động

Bước 2: Xây dựng chương trình can thiệp sớm

Bước 3: Phối hợp gia đình và nhà trường thực hiện quá trình can thiệp sớm cho trẻ

Trị liệu cá nhân theo giờ

  Trường Mầm non Cầu Vồng Xanh là mô hình trường mầm non giáo dục kết hợp hòa nhập, đánh giá can thiệp tâm lý cho học sinh có các  rối loạn phát triển với các chương trình riêng  như: Trị liệu...

Trị liệu cá nhân theo giờ Trị liệu cá nhân theo giờ 5

Chương trình Can thiệp sớm

  Ngoài các nội dung giáo dục mầm non, Trường mầm non Cầu Vồng Xanh tích hợp các chương trình giáo dục chuyên biệt, can thiệp sớm dành cho các học sinh có khó khăn tâm lý, các rối nhiễu tâm lý   1....

Chương trình Can thiệp sớm Chương trình Can thiệp sớm Ph ng ph p T m V n ng

Can thiệp điều hòa giác quan cho trẻ tự kỷ

  Can thiệp điều hòa giác quan cho trẻ tự kỷ Hiện nay, nhiều phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ được áp dụng và mang lại những ưu  thế nhất định,  trong đó các phương pháp về can thiệp hành vi,...

Can thiệp điều hòa giác quan cho trẻ tự kỷ Can thiệp điều hòa giác quan cho trẻ tự kỷ PA photo 4

Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ tại trường

  Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ tại trường mầm non Cầu Vồng Xanh Học sinh đến học tập và can thiệp tâm lý tại Trường mầm non Cầu Vồng Xanh đều được tham gia thực hiện đúng quy trình  can thiệp...

Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ tại trường Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ tại trường PA photo 4

Phát hiện và can thiệp sớm

Hội chứng tự kỷ thường không được chẩn đoán mãi cho đến khi trẻ hai tuổi hoặc lâu hơn sau đó, vì vậy khoảng thời gian ấy có thể khiến cho phụ huynh bỏ qua những cơ hội tốt để có thể được...

Phát hiện và can thiệp sớm Phát hiện và can thiệp sớm D u hi u nh n bi t ch ng t k theo tu i ph t tri n

Can thiệp trẻ tự kỷ: TEACCH

TEACCH là viết tắt của cụm từ Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped CHildren (Điều trị và giáo dục can thiệp trẻ tự kỷ và khuyết tật liên quan đến giao tiếp), được phát triển...

TEACCH Can thiệp trẻ tự kỷ: TEACCH Tr t k