Đánh giá tâm lý

Quý phụ huynh thân mến!

Ngày nay, Đánh giá tâm lý là một nội dung được sử dụng rộng rãi trên thế giới và bước đầu được quan tâm nhiều ở Việt Nam. Theo những nghiên cứu mới nhất của các nhà Tâm lý học Việt Nam cho thấy trẻ em Việt Nam dễ bị mắc các chứng rối loạn tâm lý như: Tự kỷ, tăng động giảm chú ý, vụng đọc, vụng viết, Chậm nói, thích xem hoạt hình, nghiện các trò chơi điện tử … Những rối loạn này ảnh hưởng rất sâu sắc và lâu dài đến sự phát triển chung của trẻ thông qua các mặt như: Nhận thức, ngôn ngữ, cảm xúc, quan hệ xã hội, tương tác xã hội, vận động… Đánh giá tâm lý để phát hiện sớm những rối nhiễu tâm lý và định hướng can thiệp sớm cho học sinh là yêu cầu quan trọng góp phần có những điều chỉnh kịp thời giúp con phát triển đúng hướng hơn trong những giai đoạn tiếp theo và vượt qua những khó khăn hiện tại.

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh sử dụng các thang đánh giá tâm lý dành cho các học sinh tại trường, kiểm tra mức độ phát triển của học sinh (Denver, PEP-3, Kyoto) và các thang đánh giá tâm lý để chẩn đoán đánh giá phát hiện các đặc điểm của học sinh (M-Chat, Cars, DSM -V).

Chương trình đánh giá tâm lý 10 buổi ban đầu:

– Kiểm tra, đánh giá sàng lọc đầu vào

– Kiểm tra phát hiện mức độ khó khăn của học sinh trong can thiệp cá nhân, can thiệp nhóm, mức độ hòa nhập tích cực của học sinh tại lớp học

– Kiểm tra, đánh giá theo chương trình giáo dục riêng của nhà trường

– Kiểm tra tổng quát, tổng hợp báo cáo đánh giá và xây dựng chương trình giáo dục cho học sinh

đánh giá trẻ tự kỷ Đánh giá tâm lý Đánh giá tâm lý nh gi tr t k

Đánh giá tâm lý vận động ở trẻ

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh nổi bật với sự tích hợp các chương trình đánh giá phát triển tâm lý - vận động trẻ em giành cho các học sinh đang theo học tại trường và các học sinh ngoài. 1. Mục...

Đánh giá tâm lý vận động ở trẻ Đánh giá tâm lý vận động ở trẻ 2

Đánh giá tâm lý vận động của trẻ bằng Test Denver II

  Test Denver II là một trong những thang đánh giá Tâm - Vận động trẻ em được sử dụng phổ biến ở nhiều Quốc gia trên Thế giới và đã được chuẩn hóa tại Việt Nam. Trường mầm non Cầu Vồng Xanh là...

Đánh giá tâm lý vận động của trẻ bằng Test Denver II Đánh giá tâm lý vận động của trẻ bằng Test Denver II autism