Những dấu hiệu nhận biết tự kỷ

 

 

Những dấu hiệu nhận biết tự kỷ

Tự kỷ (tiếng Anh: autism) là một chứng rối loạn phát triển của hệ thần kinh nơi một số trẻ em. Những trẻ em mang chứng tự kỷ biểu hiện khiếm khuyết về tương tác xã hội; khiếm khuyết về truyền thông giao tiếp; và các hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại.

 

Các biểu hiện có thể bắt đầu từ sáu tháng trở đi ở trẻ nhỏ và đến hai ba tuổi thì trở nên rất rõ rệt, tuy có giảm nhẹ khi đã trưởng thành. Tự kỉ được nhận diện bằng hàng loạt các triệu chứng khác nhau chứ không chỉ có một: khó giao tiếp, khó hoà nhập với xung quanh, hứng thú bị giới hạn và các hành động lặp đi lặp lại

Nhận biết tự kỷ được nhiều người mêu tả như là một thế giới riêng, trong thế giới riêng đó, trẻ thể hiện những quan điểm, những tư tưởng, những cách thức hoạt động riêng. Tất cả những dấu hiệu bộc lộ ra bên ngoài, những dấu hiệu về hành vi, dấu hiệu về cảm xúc, dấu hiệu về cách thức thực hiện các hoạt động như là những nỗ lực để con thể hiện nhu cầu và mong muốn của bản thân.

Không phải tất cả các trẻ tự kỷ đều bộc lộ ra hết tất cả các dấu hiệu này, hay nói cách khách tất cả trẻ tự kỷ đều không giống nhau, mỗi con có những đặc điểm riêng, những cách bộc lộ ra bên ngoài các hành vi, đặc điểm riêng do đó nhận biết trẻ tự kỷ cũng có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên các dấu hiệu sau đây, có thể nói là tương đối phổ biến nhận biết trẻ tự kỷ. Phụ huynh có thể quan sát và nếu thấy một trong những biểu hiện sau xuất hiện nhiều và lặp đi lặp ại ở trẻ, thì đó có thể là những dấu hiệu của một trẻ có những biểu hiện nhận biết tự kỷ cần được theo dõi, đánh giá.

Tăng động giảm chú ý ở trẻ tự kỷ Những dấu hiệu nhận biết tự kỷ Những dấu hiệu nhận biết tự kỷ T GCY 1

 

6 dấu hiệu của trẻ tự kỷ Những dấu hiệu nhận biết tự kỷ Những dấu hiệu nhận biết tự kỷ 6 d u hi u c a tr t k