Phục hồi chức năng cho trẻ bại não

Tài liệu số 10: Phục hồi chức năng cho trẻ bại não

Bại não là thuật ngữ chỉ một nhóm tình trạng bệnh lý mạn tính ảnh hưởng đến sự kiểm soát các vận động cũng như tư thế. Do một phần nào đó của bộ não bị tổn thương nên trẻ bệnh không thể cử động các cơ được vùng não đó điều khiển một cách bình thường được. Các triệu chứng của bại não có thể nhẹ nhàng hoặc rất nặng nề ở các trẻ khác nhau tùy theo tổn thương não nhưng ở một trẻ nhất định thì triệu chứng không nặng lên khi trẻ lớn hơn. Nói một cách khác, bại não là một bệnh tĩnh, nghĩa là các tổn thương đã định hình và không tiến triển xấu hơn nữa. Định nghĩa này rất quan trọng để phân biệt bại não với các tình trạng tổn thương thần kinh khác có tổn thương não hoạt động và do đó triệu chứng tâm thần vận động sẽ càng ngày càng nặng hơn. Nếu được điều trị, phần lớn trẻ bị bại não có những biến chuyến rất khả quan.

Cuốn tài liệu giới thiệu sự phát triển bình thường về mặt thần kinh, vận động tối thiểu trong độ tuổi của con có thể đạt được. Nhờ đó có thể so sánh với các học sinh có các dấu hiệu của bại não. Cuốn tài liệu bao gồm các phần chính:

  1. Giới thiệu
  2. Nguyên nhân và phòng ngừa
  3. Phát hiện sớm và chẩn đoán
  4. Can thiệt và phục hồi chức năng

Tài liệu được xem là một kênh thông tin quan trọng giúp phụ huynh có những kỹ năng cơ bản trong việc nhận biết cũng như đưa ra các bài tập cụ thể để gia đình có thể luyện tập và hướng dẫn con tại nhà.

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ph c h i ch c n ng cho tr b i n o

Tải bản tài liệu đầy đủ: 10_Phục hồi chức năng cho trẻ bại não