Quá trình dạy trẻ tự kỷ hiệu quả

 Dạy trẻ tự kỷ là quá trình qua đó ta tổ chức môi trường của trẻ, làm cho nó thích hợp hơn để trẻ tự kỷ là một điều gì đó, ứng xử theo một cách nào đó. “Môi trường” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể được. Nó bao gồm những gì ta nói và làm trước, trong lúc và sau một hành động và sau một sự việc, nó cũng liên quan đến những đồ vật quanh trẻ.

Học là quá trình mà qua đó những hành động hay những đáp ứng nào đó trở thành một phần trong toàn bộ hành vi của ta, trong khi những hành vị khác bị loại bỏ hay bị thay thế. Chúng ta thấy được điều này qua việc học sử dụng máy vi tính, học cột dây giày hay việc la khóc cho đến khi đòi được một que kem.

Quá trình dạy trẻ tự kỷ tại Trường mầm non Cầu Vồng Xanh, Chúng tôi chia quá trình giảng dạy thành nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó mỗi giai đoạn, người dạy đóng vai trò, vị trí khác nhau:

1. Trước khi trẻ tự kỷ học một kỹ năng

2. Trong khi trẻ học

3. Sau khi trẻ tự kỷ đạt kỹ năng đó

Việc dạy trẻ tự kỷ có thể luôn luôn được coi như một tiến trình gồm ba bước- trước khi, trong khi và sau khi; những bước này có thể để chuẩn bị trước và có thể được thay đổi để cho trẻ dễ học hơn nếu thấy cần thiết. Trình bày một cách đơn giản ba bước dạy sẽ là:

1. Nói cho con bạn biết cháu muốn làm gì

2. Giúp cháu làm điếu đó (nếu cần)

3. Cho cháu biết rằng cháu đã làm tốt điều đó

Dĩ nhiên là còn nhiều điều nữa cần nói đến trong mỗi bước dạy đối với trẻ tự kỷ. Nhưng nếu bạn luôn nhớ đến tiến trình ba bước đơn giản này, thì bạn sẽ luôn luôn có thể tìm ra kỹ thuật thích hợp với mỗi tình huống cụ thể dành cho các trẻ tự kỷ.

Quá trình dạy này cho thấy, môi kỹ năng trước khi được hoàn thiện và sau khi hoàn thiện cần sử dụng những cụm từ, nội dung rất khác nhau, đó là “sự chia nhỏ” các hoạt động cho con với mục đích cuối cùng là con hoàn thiện được kỹ năng của mình. Ví dụ dạy trẻ tự kỷ “Kỹ năng mặc áo” là một kỹ năng tuy nhiên kỹ năng này được chia ra thành nhiều hoạt động khác nhau như sau:

 Early_Childhood_Education_Degree Quá trình dạy trẻ tự kỷ hiệu quả Quá trình dạy trẻ tự kỷ hiệu quả Early Childhood Education Degree

Con sẽ thực hiện và hoàn thiện dần từng bước với thời gian và sự kiên trì nhất định của người dạy, để giúp con hiểu rằng, với kỹ năng mặc áo con sẽ thực hiện được đầy đủ các bức theo yêu cầu. Khi đó kỹ năng mặc áo mới hoàn thiện và giúp con biết rằng con đã làm tốt điều đó.