Bảng chẩn đoán trẻ tự kỷ

 

1. Tự kỷ là gì?

* Tự kỷ là rối loạn phát triển lan tỏa với sự thiếu hụt ở những lĩnh vực sau:

(1)  Sự thiếu hụt rõ rệt về tương tác xã hội

(2) Sự thiếu hụt rõ rệt về giao tiếp ( Bao gồm cả giao tiếp có lời và giao tiếp không lời)

(3)  Kiểu hành vi, mối quan tâm, hành động rập khuôn định hình, lặp đi lặp lại và thu hẹp

* Mức độ thiếu hụt có thể từ nhẹ đến nặng

* Rối loạn mang tính chất hỗn hợp

Khi trẻ có các biểu hiện ở cả 3 lĩnh vực trên gọi là rối loạn tự kỷ diện rộng.

2. Tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ theo Bảng phân loại bệnh DSM – IV (Mỹ) bao gồm:

a) Suy giảm chất lượng trong tương tác xã hội thể hiện ít nhất hai trong số các biểu hiện sau:

– Giảm rõ rệt trong việc sử dụng hành vi phi ngôn ngữ về nhiều mặt như: giảm giao tiếp bằng mắt, nét mặt thờ ơ, không có cử chỉ/ điệu bộ phù hợp trong tương tác xã hội.

– Không tạo mối quan hệ với bạn cùng tuổi: Hay chơi một mình

– Không chia sẻ niềm vui, sở thích hay thành quả công việc của mình với người khác (Vd: Không mang khoe , không chỉ ra những thứ mình thích)

– Thiếu sự trao đổi qua lại về tình cảm hoặc xã hội

b) Suy giảm chất lượng về ngôn ngữ thể hiện ít nhất ở một trong số các biểu hiện sau:

– Chậm hoặc hoàn toàn không phát triển các kỹ năng nói (Nhưng không cố gắng bù đắp bằng giao tiếp không lời như các cử chỉ, điệu bộ)

– Nếu trẻ nói được thì lại suy giảm rõ rệt khả năng khởi đầu hoặc duy trì hội thoại.

– Sử dụng ngôn ngữ rập khuôn, lặp lại, nhại lời hoặc ngôn ngữ khác thường

– Không có những hoạt động/chơi đa dạng: Không chơi đóng vai, chơi giả vờ hoặc bắt chước mang tính xã hội phù hợp với mức độ phát triển.

c) Những kiểu hành vi, mối quan tâm và những hoạt động bị thu hẹp, lặp lại, rập khuôn thể hiện ít nhất một trong những biểu hiện như sau:

– Quá bận tâm tới một hoặc một số những mối quan hệ mang tính rập khuôn và thu hẹp với sự tập trung hoặc cường độ bất thường.

– Thực hiện một cách cứng nhắc những thói quen hoặc nghi thức đặc biệt không mang tính chức năng.

– Có những hành vi rập khuôn, lặp đi lặp lại (vd: Vỗ tay, múa ngón tay, lắc đầu, đung đưa toàn thân…)

– Bận tâm dai dẳng tới các chi tiết của đồ vật.

Trẻ phải biểu hiện nhiều hơn 6 tiêu chi trong 3 nhóm biểu hiện trên. Trong đó có ít nhất 2 tiêu chí của nhóm (a), một tiêu chí ở nhóm (b) và một tiêu chí ở nhóm (c). Các biểu hiện ở ba lĩnh vực trên khởi phát từ trước 3 tuổi và được gọi là tự kỷ điển hình.