Hoạt động giáo dục nhà trường

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh tích hợp các chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục chuyên biệt. Sử dụng đa dạng các phương pháp giáo dục, can thiệp tâm lý phù hợp với đặc điểm tâm lý và các rối loạn phát triển của con.

 

 

Can thiệp cá nhân Hoạt động giáo dục nhà trường Hoạt động giáo dục nhà trường 2013 11 20 144300

 

 

>>> Giới thiệu về trường mầm non Cầu Vồng Xanh

>>> Chương trình giáo dục  trẻ chậm phát triển

>>> Thông báo tuyển sinh