Hoạt động nhóm – Lớp Rainbow 1

Kỹ năng bò Hoạt động nhóm - Lớp Rainbow 1 Hoạt động nhóm – Lớp Rainbow 1 P1020921

Hoạt động bò đòi hỏi ở học sinh khả năng khéo léo trong phối hợp vận động: sự di chuyển giữa hai tay và hai chân đồng thời sự quan sát tinh nhanh của mắt để bò đúng yêu cầu. Thông qua hoạt động này rèn luyện cho học sinh năng lực phối hợp vận động, tính kỷ luật, luân phiên trong quá trình tham gia hoạt động.  Đối với học sinh bình thường, đây là hoạt động nói như ông cha: “3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò” – Là những hoạt động tự đến của các trẻ. Nhưng đối với trẻ tự kỷ, những nội dung này không hề đơn giản, đòi hỏi người hướng dẫn phải biết phương pháp  rèn luyện từ đơn giản đến phức tạp hơn, và phải kiên trì trong thời gian dài, thì các con mới có thể thực hiện được kỹ năng này.