TRẺ 2-4 TUỔI – HÌNH THÀNH TÍNH CÁCH CỦA BÉ: Tôn trọng những giới hạn (2)

Trong khi sự phát triển diễn ra một cách tự nhiên đối với trẻ, thì sự hiểu biết về những quy tắc và giới hạn lại không như thế. Dưới đây tiếp tục là các điểm bạn có thể áp dụng khi đặt ra quy tắc cho trẻ:

TRẺ 2-4 TUỔI – HÌNH THÀNH TÍNH CÁCH CỦA BÉ: Tôn trọng những giới hạn (2) 2 4 yeu– Những quy tắc đó có công bằng không? Những quy tắc cần hợp lý, thích hợp với lứa tuổi của con bạn và cũng có thể được áp dụng với trẻ khác khi chúng đến chơi nhà bạn. Hãy nhất quán trong cách tiếp cận, và cần dùng cách tiếp cận theo nhu cầu của trẻ để đặt ra những quy tắc.

– Tất cả người lớn trong gia đình có đồng ý với quy tắc áp dụng cho bé không? Bạn cần phải trao đổi với chồng (hoặc vợ) về những quy tắc đặt ra cho trẻ. Hãy giải quyết những bất đồng nếu có trước khi áp dụng để có được sự thống nhất trong gia đình.

– Con của bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu những quy tắc đó bị phá vỡ hay không? Giải thích một cách cụ thể để trẻ có thể hiểu được tại sao một quy tắc nào đó lại được đặt ra và những hậu quả sẽ xảy đến nếu quy tắc đó bị phá vỡ. Điều này giúp trẻ định ra những tiêu chuẩn để đánh giá hành vi của mình và tự giác thực hiện quy tắc đó. Hãy cho phép trẻ tham gia một cách tích cực vào việc đặt ra những quy tắc, nhờ vậy mà chúng có thể hiểu là tại sao quy tắc đó được đặt ra.

Nguồn: banthancuame.com.vn