TRẺ 2-4 TUỔI – HÌNH THÀNH TÍNH CÁCH CỦA BÉ: Những người bạn mới

Ngoài mối quan hệ an toàn được thiết lập với những người thân quen, trẻ có thể mở rộng đối tượng với những người xung quanh. Gặp gỡ những “vị khách lạ” đem lại nhiều thú vị, nhưng cũng có thể tạo nên sự lo lắng nếu trẻ không có lòng tự tin trong giao tiếp xã hội. Dưới đây là những gì cha mẹ có thể làm để giúp trẻ:

2 4 ban moi TRẺ 2-4 TUỔI – HÌNH THÀNH TÍNH CÁCH CỦA BÉ: Những người bạn mới 2 4 ban moi– Chuẩn bị cho quá trình làm quen của con bạn với những người bạn mới bằng cách thường xuyên đưa trẻ đến chơi cùng các bạn và nói cho trẻ biết, và hứa hẹn những điều tích cực.

– Lập kế hoạch giảm thời lượng bạn ở bên con để trẻ quen dần với vấn đề này và nói cho trẻ biết về kế hoạch của bạn để trẻ không bỡ ngỡ.

– Nên cho những người lớn khác biết về những gì trẻ thích và không thích, để họ biết cách liên hệ và đáp ứng nhanh đối với những nhu cầu của trẻ.

– Đừng làm giảm ý thức độc lập mới nảy sinh ở trẻ nếu trẻ nói với bạn rằng chúng không cần bạn ở lại.

– Cho phép con của bạn nói về những điều mà chúng quan tâm để có thể tạo nên một chiến lược phát triển giữa bạn và bé.

– Giúp con của bạn hiểu được những lợi ích của việc làm quen với những người bạn mới. Nhắc bé về những người bạn mà bé đã làm quen trước đây.

Nguồn: banthancuame.com.vn