TRẺ 6-12 THÁNG TUỔI – PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO BÉ: Những tiến bộ của bé – phần 1

Bé sẽ thông thạo nhiều kỹ năng mới và đạt được những tiến bộ quan trọng trong vài tháng tới. Tuy nhiên, nhưng thời điểm đạt được ở mỗi bé mỗi khác. Nói chung, mỗi bé phát triển theo một cách thức khác nhau.

Tiến bộ về di chuyển:

– Ngồi không cần đỡ

– Biết bò

– Tự vịn để đứng dậy

– Đứng được trong chốt lát, không cần đỡ

– Đi lại nhờ vịn vào bàn ghế

– Tự đi được 2,3 bước

TRẺ 6-12 THÁNG TUỔI – PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO BÉ: Những tiến bộ của bé – phần 1 4 thoi diemTiến bộ về bàn tay và ngón tay:

– Đập hai khối vuông vào nhau

– Khảo sát đồ vật mới bằng tay nhiều hơn bằng miệng

– Ăn bốc

– Cầm được nhiều món đồ trong tay cùng lúc

– Đặt món đồ vào trong thùng và lấy ra lại

– Biết buông tay để làm rơi món đồ đang cầm khi muốn

– Chỉ trỏ bằng ngón tay

– Dùng ngón trỏ và ngón cái để nhặt những vật nhỏ

Nguồn: banthancuame.com.vn