Chương trình giáo dục

Chương trình mầm non

Trường Mầm non Cầu Vồng Xanh Mục tiêu của Giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em...

Chương trình mầm non Chương trình mầm non Ph ng ph p T m V n ng

Can thiệp sớm

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh được thành lập từ năm 2009. Trải qua quá trình phát triển, Mầm non Cầu Vồng Xanh luôn đặt ưu tiên hàng đầu trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn,...

Can thiệp sớm Can thiệp sớm ng Kh i

Đánh giá tâm lý

Quý phụ huynh thân mến! Ngày nay, Đánh giá tâm lý là một nội dung được sử dụng rộng rãi trên thế giới và bước đầu được quan tâm nhiều ở Việt Nam. Theo những nghiên cứu mới nhất của các nhà Tâm...

Đánh giá tâm lý Đánh giá tâm lý elmirage preschool

Giáo dục hòa nhập

Giáo dục hòa nhập là một trong những nội dung quan trọng và được BGH trường mầm non Cầu Vồng Xanh quan tâm hàng đầu. Các nội dung giáo dục hòa nhập bao gồm các hình thức can thiệp nhóm, hình thức vui...

Giáo dục hòa nhập Giáo dục hòa nhập children