Can thiệp trẻ tự kỷ: TEACCH

TEACCH là viết tắt của cụm từ Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped CHildren (Điều trị và giáo dục can thiệp trẻ tự kỷ và khuyết tật liên quan đến giao tiếp), được phát triển tại trường Y của Đại học North Carolina vào những năm 1970 và là chương trình dịch vụ toàn diện trong phạm vi toàn bang đầu tiên dành cho trẻ em và người lớn mắc căn bệnh tự kỉ cũng như các chứng rối loạn phát triển tương tự khác.

Trẻ tự kỷ dễ bị chẩn đoán sót TEACCH TEACCH Can thiệp trẻ tự kỷ: TEACCH Tr  t  k  d  b  ch  n  o n s t1

 

Can thiệp trẻ tự kỷ theo phương pháp TEACCH

 

Cung cấp nhiều loại dịch vụ tới một phạm vi rộng rãi các đối tượng như trẻ mới tập đi, trẻ em, trẻ vị thành niên, người trưởng thành và gia đình của họ, bao gồm các chẩn đoán và đánh giá, các chương trình điều trị cho từng cá nhân, giáo dục đặc biệt, đào tạo kĩ năng xã hội, đào tạo nghề, tư vấn học đường, đào tạo và tư vấn cho phụ huynh, và hỗ trợ cho các hoạt động nhóm của cha mẹ. Đưa ra một phương pháp dạy học bài bản dựa trên ý tưởng rằng môi trường xung quanh nên thích nghi với đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ chứ không phải đứa trẻ phải thích nghi với môi trường. Chương trình dựa trên những hiểu biết đầy đủ về khả năng hoạt động của trẻ. Các chiến lược giảng dạy được thiết kế cho phù hợp với những điểm mạnh và điểm yếu đã được xác định ở trẻ.

TEACCH được áp dụng và can thiệp tại Trường mầm non Cầu Vồng Xanh với mục đích hình thành và rèn luyện cho học sinh các năng lực trong cuộc sống về các lĩnh vực như:

– Khả năng bắt chước các hoạt động của trẻ,

– Các hoạt động tri giác của trẻ,

– Các kỹ năng vận động thô, vận động tinh,

– Khả năng phối hợp tay mắt, nhận thức thể hiện,

– Kỹ năng tự phục vụ của trẻ, các kỹ năng xã hội

– Hạn chế các hành vi tiêu cực, cũng cố và phát triển các hành vi tích cực cho trẻ.

happy asian kid playing with teacher TEACCH TEACCH Can thiệp trẻ tự kỷ: TEACCH Tr  t  k  1

TEACCH được đánh giá là một trong những phương pháp, chương trình dạy học bài bản, mang lại nhiều cơ hội cho trẻ tự kỷ có thể lĩnh hội được các kỹ năng cuộc sống nhất định, nhờ đó có thể hòa nhập cùng môi trường sống của học sinh.