Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ tại trường

 

Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ tại trường mầm non Cầu Vồng Xanh

Học sinh đến học tập và can thiệp tâm lý tại Trường mầm non Cầu Vồng Xanh đều được tham gia thực hiện đúng quy trình  can thiệp trẻ tự kỷ tại Phòng Can thiệp. Quý phụ huynh có thể tham khảo để kết hợp cùng với nhà trường thực hiện các nội dung giáo dục, can thiệp tốt nhất cho học sinh.

 

Quy trình làm việc tại Phòng Can thiệp: Quy trình can thiệp trẻ tự kỷ

– Bước 1: Phụ huynh hoàn thành thủ tục nhập học và điền đầy đủ các thông tin vào Hồ sơ tâm lý

– Bước 2: Quan sát và đánh giá học sinh:

Đối với các học sinh mới sẽ được tham gia chương trình đánh giá 10 buổi. Trong 10 buổi đầu tiên giáo viên và học sinh cùng thực hiện những nội dung chính như sau:

+ Giáo viên Nghiên cứu Hồ sơ tâm lý học sinh

+ Giáo viên thực hiện các nội dung quan sát theo từng chuyên đề đánh giá

+ Giáo viên thực hiện quá trình đánh giá học sinh bằng các thang đánh giá: Denver II, kyoto, Cars, M-Chat,…

– Bước 3: Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân:

Kế hoạch giáo dục cá nhân tại trường:

+ Kế hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng dựa trên các kết quả quan sát lâm sàng, bảng đánh giá phát triển tâm lý và chuẩn phát triển theo độ tuổi cùng kinh nghiệm của giáo viên can thiệp.

+ Kế hoạch giáo dục cá nhân có nội dung như sau:

1.  Hướng đến việc dạy can thiệp trên các lĩnh vực khác nhau như: Lĩnh vực nhận thức, ngôn ngữ – giao tiếp, tương tác xã hội, vận động thô, vận động tinh, các kỹ năng tự phục vụ, bắt chước hoạt động.

2. Sử dụng các liệu pháp tâm lý: Liệu pháp can thiệp hành vi, âm ngữ trị liệu, Liệu pháp trò chơi… sử dụng tham khảo các chương trình can thiệp sớm và các kinh nghiệm can thiệp cá nhận của giáo viên.

– Dựa trên các kết quả quan sát, dựa trên kết luận ưu tiên can thiệp, dựa trên các mong đợi của phụ huynh để giáo viên can thiệp xây dựng nội dung kế hoạch giáo dục can thiệp cá nhân ưu tiên phát triển chính trên các lĩnh vực trong từng giai đoạn phát triển của học sinh.

– Bước 4: Quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.

– Kế hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng dựa trên các kết quả quan sát lâm sàng, bảng đánh giá phát triển tâm lý và chuẩn phát triển theo độ tuổi cùng kinh nghiệm của giáo viên can thiệp.

DSC_0162 Quy trình can thiệp trẻ tự  kỷ tại trường Quy trình can thiệp trẻ tự  kỷ tại trường DSC 0162

– Kế hoạch giáo dục cá nhân có nội dung như sau:

+ Hướng đến việc dạy can thiệp trên các lĩnh vực khác nhau như: Lĩnh vực nhận thức, ngôn ngữ – giao tiếp, tương tác xã hội, vận động thô, vận động tinh, các kỹ năng tự phục vụ, bắt chước hoạt động.

+ Sử dụng các liệu pháp tâm lý: Liệu pháp can thiệp hành vi, âm ngữ trị liệu, Liệu pháp trò chơi, Tâm vận động, Điều hòa đa giác quan… sử dụng tham khảo các chương trình can thiệp sớm và các kinh nghiệm can thiệp cá nhận của giáo viên.

– Dựa trên các kết quả quan sát, dựa trên kết luận ưu tiên can thiệp, dựa trên các mong đợi của phụ huynh để giáo viên can thiệp xây dựng nội dung kế hoạch giáo dục can thiệp cá nhân ưu tiên phát triển chính trên các lĩnh vực trong từng giai đoạn phát triển của học sinh.

 Sau khi hoàn thành kế hoạch giáo dục cá nhân trong thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng, Học sinh sẽ được tham gia chương trình đánh giá mới, đánh giá mức độ phát triển của học sinh sau khi thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, nhờ đó giúp gia đình có những định hướng mới và Nhà trường sẽ xây dựng những bản Kế hoạch giáo dục cá nhân mới phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh trong giai đoạn mới. Đến học tập tại trường, Học sinh được thường xuyên theo dõi đánh giá, chẩn đoán tâm lý và định hướng các phương pháp giáo dục, can thiệp tâm lý phù hợp nhất theo từng giai đoạn phát triển cụ thể.