Chương trình mầm non

Trường Mầm non Cầu Vồng Xanh

Mục tiêu của Giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; Hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời

Quy trình học tập của học sinh

  Quý Phụ huynh tham khảo quy trình làm việc và học tập của  học sinh và giáo viên tại lớp mầm non  

Nội dung giáo dục nhà trẻ

  Nội dung giáo dục nhà trẻ A. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NHÀ TRẺ Chương trình giáo dục nhà trẻ nhằm giúp trẻ từ 3 tháng tuổi  đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ,...

Nội dung giáo dục Mẫu giáo

  Nội dung giáo dục Mẫu giáo   A. Mục tiêu giáo dục mẫu giáo: Chương trình giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận...

Hình thức và phương pháp giáo dục mầm non

CÁC  HOẠT  ĐỘNG  GIÁO  DỤC,  HÌNH  THỨC  TỔ CHỨC  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP GIÁO DỤC MẦM NON I . Các hoạt động giáo dục mầm non 1. Hoạt động chơi Hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ...